fietsen in de rekken, of anders...

0 reacties

Per 1 september kun je niet meer even een winkel binnenwippen in de binnenstad van Nijmegen.
Dat wil zeggen, niet als je je fiets mee wilt nemen.

Het vervoersmiddel dient keurig in de rekken te staan of in de Bisschop Hamerstraat of de Mariënburggarage, anders wordt het onverwijld door de politie naar het AFAC-depot op Plein 1944 gebracht.

Is je fiets ergens buiten de rekken bij het station gevonden, dan mag je lopen of bussen naar het AFAC-depot aan de St. Teunismolenweg 17-19.

Je fiets terugkrijgen kost 25 euro.
Voor een 10tje extra wordt je fiets thuisbezorgd.

Je zult maar slecht ter been zijn, of slecht kunnen tillen, of even een halfje brood bij Bakker Bart willen halen.

Nijmegen heeft nog geen invalidenkaart voor de fiets uitgevonden, geen gele invaliden- en bejaardenfiets waarmee je wel het centrum in mag, en ook nog geen bezorgservice tot aan de fietsenstalling.

http://www.afac-nijmegen.nl/

autisten, gedragsgestoorden en de Taser

0 reacties

Het is opvallend hoe vaak ik van ouders van autistische kinderen hoor dat leerkrachten en andere medewerkers van scholen niet in staat zijn het verschil te zien tussen een aanval van agressiviteit en een meltdown.

Toch zijn er duidelijke verschillen.

Waar een aanval van agressiviteit gericht is op het beschadigen van iets of het psychisch of lichamelijk verwonden van een ander,
is een meltdown een teken dat het kind niet in staat is de chaos in zijn hoofd de baas te worden. De uiting is dan ook weinig doelgericht en ook al kunnen er voorwerpen in het rond vliegen, de kans dat er doel wordt getroffen is een heel stuk minder.

De meeste agressieve kinderen en jongeren weten wel wat ze doen. Er is een duidelijke aanleiding die ook duidelijk kan worden verwoord. Vaak is het kind achteraf nogal trots op de reactie.

Een autistische meltdown heeft vaak geen aanleiding die duidelijk aanwijsbaar is, of heeft een aanleiding die de hevigheid van de meltdown niet verklaard.
Het kind weet meestal achteraf ook niet wat er precies is gebeurd, of kan alleen maar fragmenten herinneren.
Na de meltdown is het ene kind nogal van streek, terwijl het andere kind na het tot rust komen het leven weer oppakt alsof er niets is gebeurd.
Een tijd geleden noemde een buitenlandse vriend het gedragsepilepsie.
Je zou ook kiezen voor de term chaosuiting.

Doordat men geschokt raakt door de hevigheid van de ractie vergeet men precies te observeren wat er gebeurt, waardoor chaosuitingen vaak gezien worden als agressie.

Nou kun je zeggen dat het niet uitmaakt, het beestje heeft toch een naam, maar het maakt wel uit!

Als een autist een chaosuiting heeft is dat een teken dat zijn omgeving niet aangepast heeft gereageerd op zijn handicap.
Iemand die blind is loopt tegen iets aan, een autist ervaart hetzelfde, zij het op een ander niveau.

Ik kan me nogal boos maken over mensen die het allemaal wel weten en autisten en gedragsgestoorde jongeren beschouwen als één groep, of die menen dat beide groepen dezelfde aanpak nodig hebben.

Dat is niet het geval.

Gedragsgestoorde jongeren verbeteren met het aanleren van een andere kijk op de wereld, verbeteren door het anders omgaan met zichzelf en hun eigen reacties. Zij kunnen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag, en ze kunnen leren hun reacties te matigen en om te zetten naar een reactie die past binnen onze normen en waarden.

Autistische jongeren zijn beperkt in het vermogen hun eigen reacties te bepalen. Zij zijn verminderd in staat sociale gebeurtenissen te interpreteren en ze kunnen zich amper wapenen tegen de veelheid van impulsen die op ze af komen.
In een aangepaste omgeving die rekening houdt met hun belastbaarheid zullen zich geen chaosuitingen voordoen.
Een blinde die wordt geplaatst in een omgeving die hij kent en waarin geen verandering heeft plaatsgevonden stoot zich niet.

Het mag nu duidelijk zijn dat een autist een andere vorm van begeleiding behoeft dan gedragsgestoorden.

Waarom men zowel autisten als gedragsgestoorden onderbrengt in cluster 4 is me een compleet raadsel.
In ieder geval leidt het tot fouten in de benadering door mensen die niet voldoende thuis zijn in de materie. Vooral bij hen die een gebrek aan kennis niet willen toegeven.

En er loert nog een ander gevaar.

De Nederlandse politie begint volgend jaar een proef met een stroomstootwapen, de Taser. Ze willen het wapen gebruiken bij arrestaties van agressieve verdachten.

Het afgelopen jaar heb ik berichten gekregen van ouders van autistische jongeren die om diverse redenen in aanraking kwamen met de politie.
Dat de politie hen bij hun kleding of handen vastnam, was voldoende reden compleet van streek te raken en een chaosuiting te hebben.
Is de politie in staat een dergelijke uiting van onvermogen om te gaan met de situatie te scheiden van agressie?

In de VS, Engeland en Canada is het wapen langer in gebruik en daar zijn al meer dan 200 mensen overleden na een stroomstoot.

In Nederland willen we het allemaal zelf uitvinden.

Hoeveel autistische jongeren zullen het slachtoffer worden?

Web Pages referring to this page
Link to this page and get a link back!