ov-chipkaar abonnement gekraakt

0 reacties

Ze hebben het weer gedaan!

Na het kraken van o.a. de OV-dagpas is nu de abonnementsversie van de ov-chipkaart gekraakt.

De onderzoekers van onze Radboud Universiteit zijn in staat de kaarten binnen een paar seconden te kopiëren met een laptop en een ontvangertje.
Gewoon, door het aflezen van de communicatie tussen de pas en de OV-paal.

Dat is het risico als je werkt met goedkope, oude chips.

Translink, de ontwikkelaar van de ov-chipkaart, stelt zich teweer door te zeggen dat ze de kopieën makkelijk kunnen opsporen en blokkeren.

In de tussentijd hebben ze toch maar weer extra onderzoek uitgespaard, want dat doen onze Nijmeegse jongens wel.

Feit blijft dat we met een gammele ov-chipkaart de straat opmoeten.
Vooral in Nijmegen is dat een hachelijke zaak.

Arbeidsongeschikt op je 27ste

0 reacties

Minister Donner wil gaan snijden in de regeling die WAJONG-jongeren nog een net een stukje financiele zelfstandigheid biedt.

Een vetpot is het niet hoor, 75 procent van het minimumloon.

Maar ja, het aantal Wajongers loopt op en iemand heeft blijkbaar een onderzoekje gedaan, want op een congres in Groningen wees de minister op cijfers van het UWV die aantonen dat maar 1 op de 5 jonggehandicapten niet kan werken.
(Melden alle 5 zich voor een Wajong? Worden er 4 afgekeurd? Of hebben Wajongers uiteindelijk toch nog werk gevonden?)

Ben ik benieuwd of dat onderzoek tevens aangeeft hoeveel geïnvesteerd moet worden om die andere jongeren op het werk te begeleiden.
De Nederlandse regering mag willen dat iedereen de handjes uit de mouwen steekt, als de investeringen meer zijn dan de opbrengst dan is het natuurlijk de vraag of het nut van het werken echt het algemeen en persoonlijk belang overstijgt.

De minister komt in mei met plannen.
Vooralsnog is bekend dat hij de leeftijd van de definitieve keuring omhoog wil brengen van 18 naar 27 jaar.

Hoe hij aan die leeftijdsgrens komt is me een raadsel.
Misschien kan een van de lezers me even helpen dit te begrijpen.

Vreemd is in ieder geval dat jongeren een leer/werkplicht hebben tot 23 jaar.
Dat lijkt me toch lang genoeg om te zien of iemand geschikt is om te werken.
Waarom nog 4 jaar erbij totdat men definitief vaststelt of iemand arbeidsongeschikt is?

De Wajong-uitkering is vaste armoede, dus wie zich erbovenuit kan werken zal dat vast wel doen.

Ik vraag me af wat voor situatie we krijgen in de nabije toekomst.

De keuringen nu zijn echt geen pretje.
Het is afschuwelijk je onvermogen te etaleren voor iemand die geen emotionele betrokkenheid toont.
En het is een verschrikkelijke confrontatie elk detail van je problematiek te benoemen.
En je moet wel, want anders krijg je niet de beoordeling die je toekomt.

Welke 18 jarige is in staat zichzelf adequaat te beschrijven?
Precies: de Wajonger, want die is al tegen zoveel muren, barricades, onvermogens en onbegrip aangebotst.

Donner gaat ervan uit dat naar schatting zal 20 tot 30 procent bij de 18 jarigen keuring een volledige uitkering krijgt.
De rest wordt gedwongen te gaan werken of studeren en ontvangt een gedeeltelijke Wajong-uitkering als aanvulling op het inkomen.

Gezonde jongeren staan onder dwang tot hun 23ste, wajongers staan onder regeringsdwang tot hun 27ste.
Dan vindt pas de definitieve keuring plaats.

Gelukkig zijn er ook tegengeluiden te horen.
De vakbond CNV ziet niets in het voorstel van de minister. Jongeren met een handicap willen best wel werken, maar de arbeidsmarkt heeft geen plaats voor hen.

Een magere 50 miljoen Euro wil hij gaan uittrekken om te voorkomen dat jongeren in de Wajong terecht komen en om jongeren die al een uitkering hebben gedeeltelijk aan de slag te helpen.

Ik ben wel heel erg benieuwd waar hij dan precies die 50 miljoen wil gaan inzetten.

Het hele systeem is immers ziek?

Intelligente jongeren met autisme bv. kunnen nergens een geschikte school vinden, waardoor ze de diploma's mislopen die toegang geven tot werk wat bij hen past.
Er is amper werk te vinden. Wat doen we met jongeren die psychisch overvraagd worden? Of zetten we daar weer euro's voor in vanuit een ander potje? Want er moet toch iets gedaan worden voor diegenen die niet door de keuring komen maar echt niet meer kunnen?

En wat gebeurt er als die 50 miljoen op zijn?

Valt dan de extra begeleiding die wajongers in staat stelt te werken ineens weg?

Het geheel roept meer vragen op dan antwoorden en toont in ieder geval aan dat men zelfs geen respect op kan brengen voor jongeren met een handicap.rapport groei van de Wajong-instroom (pdf-file)
meer lezen over het minimumloon

Hirsch Ballin wil avondklok instellen

0 reacties

De avondklok wordt ingesteld voor kinderen tot 12 jaar die buiten zijn, als het aan Minister Hirsch Ballin (Justitie) ligt.

Lastige blagen worden van straat gehaald door de politie en aan de ouders overgeleverd, stelde hij in een toespraak op het congres 'Misdadigers van morgen'.
De ouders worden aangesproken op het gedrag en waar nodig ondersteund.

Deze kinderen opgenomen in een landelijke registratie van kinderen onder de twaalf (twaalfminners) door de politie.

En nu maar afwachten wat er gebeurt met die kleine babietjes die op een warme zomeravond niet kunnen slapen en op de arm van hun moeder in de tuin nog even uitjanken en dan in slaap vallen.
Zouden die ook als kleine criminelen geregisteerd worden?bron: bericht Regering.nl

Jongin-Nijmegen

0 reacties

Jongin.gelderland.nl heeft vorige maand een landelijke ICT prijsvraag gewonnen.

Spectrum, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland ontving 26 maart een aardige prijs van ruim 650.000 euro.
Is dat geen aardig gebaar van minister Rouvoet?
Hij noemde de site een goed voorbeeld van een ict-toepassing die problemen en oplossingen binnen de wereld van de jeugd snel bij elkaar brengt.

Het vreemde is dat ik van nogal wat jongeren te horen krijg dat ze zich aan de site kapot ergeren.

Je wordt van de ene kreet naar de andere gestuurd, maar nergens popt er een link op die je echt naar goede hulpverlening verwijst.
Zo dacht een dyslect een huiswerkbureau te vinden op zijn surftocht.
Helaas.

Voor wie een eigen mening wil vormen van de site en het juryrapport: ga je gang!

thuiszitters

0 reacties

In 2005 heeft de ombudsman een onderzoek gedaan naar schoolbezoek en autisme.

Het bleek dat 7,8% van de autistische kinderen thuiszat en dat 6,6% was ontheven van de leerplicht.

Hoe groot de percentages nu zijn weten we niet.

Dag van de leerplicht.

0 reacties
De dag van de leerplicht.

Deze dag wordt gebruikt om de leerplichtwetten onder de aandacht van jongeren te brengen en om hen te stimuleren naar school te gaan.

Dit jaar maakt men het wel heel erg bont.
Het thema is: "LEERRECHT".

In Nijmegen is er voor ongeveer 50 kinderen die een indicatie hebben voor een eerstejaar auti-klas in het voortgezet onderwijs gewoon geen plaats!!!

Ook al willen zij gebruik maken van hun recht op een plaats in de onderwijsvorm van hun keus, er is GEEN PLAATS!!!

Autistische kinderen worden gedwongen hun leerplicht te vervullen op een plaats die niet geschikt voor hen is.
Dat kan zijn op een school voor speciaal onderwijs of een reguliere school.

Natuurlijk, men heeft "het rugzakje" ontwikkeld, zodat er wat extra steun kan worden gegeven, maar een auti-klas biedt veel meer dan een kleiner aantal leerlingen.

Wat zou het fijn zijn als ouders van kinderen met een autisme spectrum syndroom zich minder hoefden in te spannen voor alledaagse zaken, want schoolgaan wordt door het ministerie en de gemeente toch gezien als een alledaagse zaak.

Twee Nijmeegse wethouders, Hannie Kunst (Onderwijs) en Lenie Scholten (Jeugdzaken) gaan vandaag op pad om leerlingen te vertellen dat je gebruik moet maken van je leerrecht Dat je met schoolgaan immers een kans krijgt je te ontwikkelen, en dat je die kans niet moet verspelen door te spijbelen of een drop-out te worden.
Zie persbericht gemeente..

Het leek me een zinnig gebaar deze wethouders een te attenderen op het feit dat ook autistische kinderen recht hebben op ontwikkeling en recht op een passende plaats in het onderwijs.

Dat mailen bleek niet zo gemakkelijk.
Ik kreeg de mails steeds terug, totdat ik een mail van het stadhuis ontving die duidelijk niet voor me bedoeld was.
Daaruit bleek dat in ieder geval een van de mails toch was aangekomen.

In de mail heb ik duidelijk gemaakt dat het fijn zou zijn als deze wethouders eens met ouders van autistische kinderen om de tafel zouden gaan zitten.

Ik ben benieuwd naar het antwoord...Jij ook?

Een leerplicht filmpje

0 reacties

Gezocht: sportmaatje

0 reacties

Gezocht voor een PDD-NOSser van 18: een sportmaatje.

Het lijkt hem leuk samen met iemand te gaan fitnessen.

Je kunt in contact komen door gebruik te maken van het contactformulier.

olympische spelen, lesmateriaal

0 reacties

Zo, de eerste vraag kwam vanmorgen al vroeg binnen.
Een moeder van een zoon met PDD-NOS had me al gevonden, en dat, terwijl hier nog niet eens alles wat ik als basis wil al online staat.

Maar goed.

Haar zoon in het basisonderwijs is helemaal weg van de olympische spelen en ze vraagt me waar hij online de nodige informatie kan vinden, zonder dat hij steeds maar weer geconfronteerd wordt met plaatjes van de rellen.

Geen probleem.

Hier is een link:

lesmateriaal olympische spelen

Veel plezier!

contactform

0 reactiesBlank Form


Fontys: jaarcursus autisme

0 reacties

Fontys start een jaarcursus autisme.

De cursus begint in september enwordt verzorgd op de volgende locaties en tijden:
Utrecht woensdagmiddag
Eindhoven woensdagmiddag
Sittard of Weert woensdagmiddag
Tilburg maandag 11- 15 uur

de cursus bestaat uit een twintigtal lessen van 4 uur en een tweetal hoorcolleges.

De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname.

Voor meer informatie klik hier .

Opgave en info: autisme@fontys.nl

Wilt u een Master leerroute volgen en beschikt u over de juiste vooropleiding kijk dan op: https://www.fontys.nl/oso voor de juiste informatie.

beroepsorganisaties

0 reacties

Welkom!

0 reacties

Het aantal kinderen met een autisme spectrumstoornis neemt toe.

De voorzieningen houden geen gelijke tred, waardoor meer en meer kinderen geen plaats in het onderwijs kunnen vinden, niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling.

Ook al wordt er van alles gedaan en georganiseerd, het is niet genoeg.

Er zijn te veel regels, te veel formulieren, en te veel mensen die ten koste van de gezinnen een mooie boterham verdienen.

Dit blog ben ik gestart om goede en minder goede ontwikkelingen onder de aandacht te brengen van iedereen die zich maar voor het onderwerp wil interesseren.

Heb je vragen, stel ze gerust.

Omdat ik in Nijmegen woon heb ik besloten me vooral te concentreren op het gebied in en rond Nijmegen.
Maar de nationale politiek zal ongetwijfeld een duidelijke plaats krijgen.
Zij moeten immers besluiten wat er allemaal anders kan en mag, hoeveel geld er voor wordt uitgetrokken en wie het allemaal betreft.

Ouders van autistische kinderen, en autistische volwassenen, en allen die bij hen betrokken zijn zouden beter moeten worden gehoord.

Ik hoop dat dit blog een bijdrage kan leveren.

Web Pages referring to this page
Link to this page and get a link back!