alert- verouderde link

Voor diegenen die een overzicht willen hebben van het hulpaanbod autisme in regio Nijmegen, ligt het voor de hand even te googlen en de pdf www.jeugdenveiligheid.nl/site/userfiles/other/Hulpaanbod_autisme_in_de_regio_Nijmegen.pdf te downloaden.

Ik wil er op wijzen dat dit overzicht uit 2006 behoorlijk verouderd is door fusies, reorganisaties en andere veranderingen.

0 reacties:

Web Pages referring to this page
Link to this page and get a link back!